Flunkende nytt ladeanlegg

Oppdatert: 28. februar 2023

Endelig er ladeanlegget i Vulkan p-hus skiftet ut og modernisert. Det er Recharge som eier anlegget og står for driften av det.

Det er 95 normalladere med kapasitet på opptil 22 kW fordelt på de tre etasjene. I tillegg er det 8 lynladere med 150 kW i P3. Se oversikt over kapasitet her.

Du kan lese mer om hvordan man starter lading på Recharge sine ladere her. Man kan betale med drop-in med kortbetaling, brikker og med apper fra ladeleverandørene på Recharge sitt nettverk. Les mer om ulike ladeleverandører her.

Priser på lading er satt av ladeleverandørene, så vi anbefaler å undersøke priser hos de ulike leverandørene.

Vi minner også om at det fra nyttår ble endringer i ordningen med beboerparkering. Dette kan du lese mer om her.