mathallen vulkan
Gode byer skapes av gode bygg og helhetlige byrom. Det er mangfoldet av mennesker og aktiviteter som gjør Vulkan spennende.

Vulkan Oslo

Vulkan er betegnelsen på det tidligere industriområdet på Akerselvas vestre bredd, nord for Møllerveien, transformert og vitalisert i perioden fra 2004 til 2014 av Aspelin Ramm og Anthon B Nilsen etter en helhetsplan fra LPO arkitekter.

I dag er Vulkan blitt en liten by i byen der øst møter vest mellom Grünerløkka og St. Hanshaugen. Området er en fusjon av kultur og kreativt næringsliv med skoler, hoteller, Oslos første mathall, serveringssteder, boliger, kontorer og butikker, samt lokaler for konserter, dans og idrett.

Det er mangfoldet av mennesker og aktiviteter som gjør Vulkan spennende. Studenter, miljøforkjempere, kulturarbeidere og matelskere er alle med på å sette sitt preg på Vulkan.

Miljø- og byutvikling

I utviklingen av Vulkan har vi tatt utgangspunkt i at ressurser; arealer, utstyr, energi, byrom kan og bør deles slik at disse blir utnyttet mer effektivt. Vulkan har en egen energisentral og er nærmest selvforsynt med energi til oppvarming og kjøling. Overskuddsvarme som genereres fra kjøling av mat og lokaler brukes til romoppvarming og forvarming av varmtvann. Slik deles energien, og ressursene utnyttes maksimalt.

Vulkan huser Norges første hotell i energiklasse A; Scandic Vulkan, og et av landets første kontor og forretningsbygg som er bygget i energiklasse A; Vulkan 7-11. Dette bygget er også en integrert del av energiforsyningen til Vulkan. Husets fasade produserer solvarme, som via den lokale energisentralen, distribueres som romoppvarming og varmtvann til områdets brukere.

På taket mellom Mathallen og Dansens Hus står verdens flotteste bikuber. Med Vulkan bigård bringer vi flere bier til byen, og bidrar i den verdensomspennende dugnaden for å redde biene. Langs Akerselven, i Telthusbakken og rundt Gamle Aker Kirke finner biene gode kilder til pollen, nektar og vann, som er deres mat, og som i løpet av sommersesongen blir til Vulkanhonning. Mer kortreist blir det ikke!

Vulkan er nærmest selvforsynt med energi til oppvarming og kjøling. Vi deler funksjoner som energi, arealer og tjenester for en smartere by.

Miljølaboratorium

Vulkan, som er i kontinuerlig endring og utvikling, er vårt ”miljølaboratorium”, hvor det prøves ut nye og innovative miljøløsninger. Vulkan er et tett område som deles av mennesker som bor, jobber, studerer, trener og er gjest her, og alle disse bidrar til å gjøre området til et hyggelig sted. Se Byvettreglene for tips til hvordan vi kan gjøre hverdagen og byen et bedre, dette er retningslinjer som vil gagne ethvert sted der folk ferdes.

Historiske Vulkan

Historien om Akerselva, Nedre Foss og Vulkan er historien om Oslo. Her har det foregått produksjon siden middelalderen, og her ligger sølvgruven fra vikingkongen Harald Hardrådes tid, som han grunnla Oslo i 1050. Gruven i Akersberget er landets eldste, og ble drevet frem til 1610. Samtidig var det mølledrift ved Nedre Foss, det nederste fallet i Akerselva. I området har det senere vært sementfabrikk, teglverk, finérsag og stolfabrikk, samt Oslos første allment tilgjengelige dusjbad.

I 1873 overtok Vulkan Jernstøberi området, bedriften som hadde tatt sitt navn fra den romerske guden Vulcan/Vulcanus – ildens, smias og håndverkets gud. Bygningene på området som er fra støperitiden, er alle reist i årene etter 1900.

Perioden fra ca. 1960 til 1996 utgjør en mellomfase for Vulkan-området, og da Akerselva Miljøpark ble vedtatt opprettet i 1985, hadde området vært benyttet til lager og lokaler for håndverksbedrifter siden 1960-tallet. På slutten av 90-tallet kjøpte eiendomsutviklerne Eiendomsutviklerne Aspelin Ramm og Anthon B Nilsen Vulkanområdet og startet utviklingen av det som skulle bli et nytt og pulserende område midt i Oslo.

Dette er oss

Eiendomssjef

Hanne-Kjersti Aalde
906 44 771

Konseptsjef bygulv

Frode Rønne Malmo
911 66 686

Eiendomsforvalter

Kristin Støfringsdal
480 38 031

Markedskoordinator

Mona-Lisa Hyggen
905 33 732

Driftssjef

Espen Nordgaard
901 76 295

Driftstekniker

Øystein Lien
400 88 028

Driftstekniker

Simen Melby
411 76 750

Vaktmesterassistent

Jan Andreas Olofsson
901 01 247