Endringer i beboerparkering

Endring fra 1. januar 2023

Helt siden 2017 har Vulkan Oslo hatt et godt samarbeid med Bymiljøetaten om 100 beboerparkeringsplasser med lademuligheter i Vulkan p-hus. Dette har vært et flott tilbud til byens beboere hvor elbiler har parkert gratis i p-huset på kvelds- og nattestid.

Denne samarbeidsavtalen med Oslo kommune er nå over og dermed avsluttes dessverre denne ordningen fra 1. januar 2023.

Under kan du lese skrivet som Oslo kommune har sendt ut til beboere i nærområdet til Vulkan.

Informasjonsskriv fra Oslo kommune:

Oslo kommune, Bymiljøetaten, har siden 2017 samarbeidet med Aspelin Ramm, Fortum og SINTEF for å etablere ladeinfrastruktur i Vulkan parkeringshus. Samarbeidet var en del av EU-prosjektet for smart lading kalt SEEV4 City. Anlegget, som var Norges største og mest avanserte ladeanlegg, har vært et viktig bidrag til Oslos elbilister i en tidlig fase og teller per i dag rundt 100 beboerparkeringsplasser med ladere.

Fra og med 1. januar 2023 vil Bymiljøetaten overlate disse rundt 100 beboerparkeringsplassene og laderne til den private aktøren Aspelin Ramm. Som eier av anlegget har Aspelin Ramm satt i gang en oppgradering som vil føre til et ytterligere moderne ladetilbud på Vulkan.

Laderne og parkeringsplassene vil fra det nye anlegget åpner følge takster satt av Recharge og Vulkan P-hus v/Aspelin Ramm. Mer informasjon om priser finnes her.

Informasjon om hvordan du kan benytte deg av laderne finner du her.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med