Vulkan – en energisentral

Tekst: Mona Wiheden

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

I Vulkan sin egen energisentral deles varme og kjøling mellom bygningene og forbrukspunktene. Overskuddsvarme fra kjøling av mat og lokaler brukes til oppvarming av rom og forvarming av varmtvann. Og når byggene trenger mer energi, hentes det ekstra fra geobrønner som er boret 300 meter ned i bakken.

Bellonahuset er også en integrert del av energiforsyningen til Vulkan. Fasaden på huset produserer solvarme, som via den lokale energisentralen, distribueres som romoppvarming og varmtvann til brukerne på området.

Aspelin Ramm,ORAS, Abicon Elektro og Norconsult har gått sammen om å lage en nettbasert animasjon av Vulkan energisentral i sanntid – minutt for minutt. Energisentralen gir enkelt informasjon om hvordan lokale energikilder kan tas i bruk.

www.energisentralen.no kan du lese mer om hvordan energisentralen fungerer.

Vulkan – en energisentral

Tekst: Mona Wiheden

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

I Vulkan sin egen energisentral deles varme og kjøling mellom bygningene og forbrukspunktene. Overskuddsvarme fra kjøling av mat og lokaler brukes til oppvarming av rom og forvarming av varmtvann. Og når byggene trenger mer energi, hentes det ekstra fra geobrønner som er boret 300 meter ned i bakken.

Bellonahuset er også en integrert del av energiforsyningen til Vulkan. Fasaden på huset produserer solvarme, som via den lokale energisentralen, distribueres som romoppvarming og varmtvann til brukerne på området.

Aspelin Ramm,ORAS, Abicon Elektro og Norconsult har gått sammen om å lage en nettbasert animasjon av Vulkan energisentral i sanntid – minutt for minutt. Energisentralen gir enkelt informasjon om hvordan lokale energikilder kan tas i bruk.

www.energisentralen.no kan du lese mer om hvordan energisentralen fungerer.

Her kan du se hvordan det står til i energisentralen www.energisentralen.no.