Vulkan – en energisentral

Tekst: Mona Wiheden

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

I Vulkan sin egen energisentral deles varme og kjøling mellom bygningene og forbrukspunktene. Overskuddsvarme fra kjøling av mat og lokaler brukes til oppvarming av rom og forvarming av varmtvann. Og når byggene trenger mer energi, hentes det ekstra fra geobrønner som er boret 300 meter ned i bakken.

Bygget Vulkan 7-11 (tidligere kjent som Bellonahuset) er også en integrert del av energiforsyningen til Vulkan. Fasaden på huset produserer solvarme, som via den lokale energisentralen, distribueres som romoppvarming og varmtvann til brukerne på området.

Vulkan – en energisentral

Tekst: Mona Wiheden

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

Visste du at Vulkan har en egen energisentral?

I Vulkan sin egen energisentral deles varme og kjøling mellom bygningene og forbrukspunktene. Overskuddsvarme fra kjøling av mat og lokaler brukes til oppvarming av rom og forvarming av varmtvann. Og når byggene trenger mer energi, hentes det ekstra fra geobrønner som er boret 300 meter ned i bakken.

Bygget Vulkan 7-11 (tidligere kjent som Bellonahuset) er også en integrert del av energiforsyningen til Vulkan. Fasaden på huset produserer solvarme, som via den lokale energisentralen, distribueres som romoppvarming og varmtvann til brukerne på området.

Her kan du se hvordan det står til i energisentralen www.energisentralen.no.