Storbylaget i Oslo

Centrum Tigers

Visste du at basketklubben Centrum Tigers holder til på Vulkan?

Centrum Tigers sin hovedoppgave er å drive målrettet aktivitets-, anti vold- og integreringsarbeid blant barn, unge og voksne i Grünerløkka og storbyen Oslo generelt. Klubben skiller seg også ut på flere områder, blant annet i antall representasjoner av fremmedspråklige, og bruk av basketball som kjernen i å utvikle barn og ungdom.

Målet for klubben er at Centrum Tigers skal være mer enn bare basketball. Her skal alle være velkommen, være trygge og føle en tilhørighet uavhengig av bakgrunn. Vulkan flerbrukshall har blitt til et sted for medlemmene kan møte venner, oppleve mestringsfølelse og idrettsglede. Hallen er alltid åpen, nettopp for å skape en naturlig møteplass for barn og unge.

Vi heier på det flotte arbeidet klubben gjør og oppfordrer alle til å stikke innom på kamp og heie på tigrene.

Les mer om klubben her.