Innsikt som bringer deg videre

Dato: 15. januar 2021

Visste du at et av landets ledende byråer for trend- og markedsanalyse, meningsmålinger og forbrukerinnsikt holder til på Vulkan?

Opinion har hatt kontorlokaler i 3. etasje i Vulkan 16 i flere år og jobber for å bidra til en inkluderende, faktabasert og balansert samfunnsdebatt om de viktige tingene for Norge og for menneskene som bor her. Blant temaene de jobber med å være best på er analyser av mat- og drikketrender, fremtidens transport, dagens unge og kvalitativ analyse.

Norsk koronamonitor

Det siste året har du kanskje lest saker fra Norsk koronamonitor i media. Dette er det blant annet Opinion som står bak og her måler de nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet. Hvordan nordmenn håndterer koronapandemien kan du jevnlig lese om på deres nettside: opinion.no/koronamonitor.