Grünerbrua

Grünerbrua ligger rett ved Dansens hus og forbinder Møllerveien med Nordre gate. Men visste du at dette faktisk er Akerselvas eldste broforbindelse?

Mange har nok lagt merke til de mange blå skiltene som henger rundt omkring i byen bår. Disse er det Oslo Byes Vel som står bak og deres skiltprogram er rett og slett byhistorie i kortform, der det faktisk skjedde.

På veggen til Dansens hus finner du et slikt skilt som forteller oss at at brua som krysser Akerselva der faktisk er Akerselvas eldste broforbindelse:

Grünerbrua krysser Akerselva ved Nedre Foss og forbinder Møllerveien med Nordre gate. Broen ligger der hvor det eldste vadestedet over elva gikk, og det var også her den første brua ble anlagt i Middelalderen, blant annet som kirkevei vestover til Akerskirken oppe på Akersberget. Lenge var den den eneste broforbindelsen og følgelig viktig for byens forsvar på en tid da byen lå på østre side av elva, der hvor bydelen Gamlebyen ligger i dag. Broen har gjennom historien vært åsted for dramatiske hendelser; både branner og beleiring i forbindelse med stridigheter og angrep, ikke minst fra svensker og dansker under den Nordiske sjuårskrigen 1563-1570. Broen har opp gjennom tidene hatt mange navn: Frysja bro, Aggers bro, Møllerbroa og Fossbroa (hentet fra boken Blå skilt i Oslo).

Du kan lese mer om Oslo Byes Vel og de blå skiltene her.

Grünerbrua

Grünerbrua ligger rett ved Dansens hus og forbinder Møllerveien med Nordre gate. Men visste du at dette faktisk er Akerselvas eldste broforbindelse?

Mange har nok lagt merke til de mange blå skiltene som henger rundt omkring i byen bår. Disse er det Oslo Byes Vel som står bak og deres skiltprogram er rett og slett byhistorie i kortform, der det faktisk skjedde.

På veggen til Dansens hus finner du et slikt skilt som forteller oss at at brua som krysser Akerselva der faktisk er Akerselvas eldste broforbindelse:

Grünerbrua krysser Akerselva ved Nedre Foss og forbinder Møllerveien med Nordre gate. Broen ligger der hvor det eldste vadestedet over elva gikk, og det var også her den første brua ble anlagt i Middelalderen, blant annet som kirkevei vestover til Akerskirken oppe på Akersberget. Lenge var den den eneste broforbindelsen og følgelig viktig for byens forsvar på en tid da byen lå på østre side av elva, der hvor bydelen Gamlebyen ligger i dag. Broen har gjennom historien vært åsted for dramatiske hendelser; både branner og beleiring i forbindelse med stridigheter og angrep, ikke minst fra svensker og dansker under den Nordiske sjuårskrigen 1563-1570. Broen har opp gjennom tidene hatt mange navn: Frysja bro, Aggers bro, Møllerbroa og Fossbroa (hentet fra boken Blå skilt i Oslo).

Du kan lese mer om Oslo Byes Vel og de blå skiltene her.

Her kan du se hvordan det står til i energisentralen www.energisentralen.no.