Gatekunst på Vulkan

Dato: 28. juni

De som har gått innom Vulkan i løpet av helgen har kanskje lagt merke til en ny, fargerik vegg i gata vår.

Kunstverket dukket opp i forbindelse Løkka-lykke gatekunstfest, som er et initiativ fra Løkka Gårdeierforening og Street Art Oslo, som springer ut fra en idé om å feire Grünerløkkas unike identitet.

Tolv kunstnere ble invitert til å produsere stedsspesifikke kunstverk, fra store veggmalerier til små intervensjoner, med tilknyttede formidlingsaktiviteter som workshops og guidede turer. Og ett av disse veggmaleriene endte altså opp hos oss.

Om kunstneren – Hello the Mushroom

Hello the Mushroom er en kunstner fra Lisboa, nå bosatt i Oslo. Arbeidene deres finnes på gatene og i gallerier verden over. Kunstneren er interessert i ideen om å transformere eksisterende materialer, ved å ta i bruk gjenstander som ellers ville blitt kastet eller ansett som overflødige. Kunstverkene er derfor hovedsakelig billedbasert, ved gjenbruk av trykte medier, og særpreges av kunstnerens personlige utforskning av emner som liv, død og kulturelle forventninger til kvinner, ofte på en humoristisk måte. Hello the Mushroom har stilt ut i flere gallerier over hele verden, inkludert Saatchi Gallery og Well Hung Gallery i London, Storbritannia, og har ved flere anledninger samarbeidet med Fitzwilliam Museum i Cambridge, Storbritannia.

Om Løkka-lykke

Løkka-lykke ønsker å bidra til at publikum på en trygg og meningsfull måte får mulighet til å engasjere seg i kunst under en pandemi som har gjort det svært utfordrende å formidle billedkunst gjennom tradisjonelle museums- og galleriutstillinger.

Målet er at kunstverkene og aktivitetene som utgjør Løkka-lykke vil oppmuntre til at både store og små kan få gjenoppdage skattene i dette høyt elskede og unike nabolaget, og oppleve den positive påvirkningen gatekunst kan ha på å styrke tilhørigheten til stedene vi bor.