Gamle Broverksted

Visste du at Mathallen tidligere var et gammelt broverksted?

Mange har nok lagt merke til de mange blå skiltene som henger rundt omkring i byen bår. Disse er det Oslo Byes Vel som står bak og deres skiltprogram er rett og slett byhistorie i kortform, der det faktisk skjedde.

På veggen til Mathallen finner du et slikt skilt som forteller oss at at bygget tidligere huset et broverksted:

Broverkstedet på Vulkan var først i landet med industriell produksjon av stålbroer. Verkstedet var en del av Vulkan Jernstøberi og mekaniske Verksted, som lå på vestsiden av Akerselva ovenfor Grünerbrua. Verkstedet produserte vekter, pengeskap, støpegods, dampmaskiner, dampkjeler og støpejernstrapper til mange av byens nye bygårder. Under ingeniør Axel Ingvald Spone Amundsens ledelse begynte støperiet å produsere broelementer og varme- og ventilasjonsanlegg. Flere hundre broer og industrielle stålkonstruksjoner ble produsert på Vulkan. Jernstøperiet ble nedlagt i 1968, og firmaet flyttet til Furuset. De opprinnelige fabrikkområdene er nå butikker, boliger, kontorer, hoteller, en idrettshall, høyskole og scene, med Mathallen i det gamle broverkstedet (hentet fra boken Blå skilt i Oslo).

Du kan lese mer om Oslo Byes Vel og de blå skiltene her.

Gamle Broverksted

Visste du at Mathallen tidligere var et gammelt broverksted?

Mange har nok lagt merke til de mange blå skiltene som henger rundt omkring i byen bår. Disse er det Oslo Byes Vel som står bak og deres skiltprogram er rett og slett byhistorie i kortform, der det faktisk skjedde.

På veggen til Mathallen finner du et slikt skilt som forteller oss at at bygget tidligere huset et broverksted:

Broverkstedet på Vulkan var først i landet med industriell produksjon av stålbroer. Verkstedet var en del av Vulkan Jernstøberi og mekaniske Verksted, som lå på vestsiden av Akerselva ovenfor Grünerbrua. Verkstedet produserte vekter, pengeskap, støpegods, dampmaskiner, dampkjeler og støpejernstrapper til mange av byens nye bygårder. Under ingeniør Axel Ingvald Spone Amundsens ledelse begynte støperiet å produsere broelementer og varme- og ventilasjonsanlegg. Flere hundre broer og industrielle stålkonstruksjoner ble produsert på Vulkan. Jernstøperiet ble nedlagt i 1968, og firmaet flyttet til Furuset. De opprinnelige fabrikkområdene er nå butikker, boliger, kontorer, hoteller, en idrettshall, høyskole og scene, med Mathallen i det gamle broverkstedet (hentet fra boken Blå skilt i Oslo).

Du kan lese mer om Oslo Byes Vel og de blå skiltene her.

Her kan du se hvordan det står til i energisentralen www.energisentralen.no.