Ladeanlegget under utskifting

Oppdatert: 3. januar 2023

Vi var tidlig ute med å installere et moderne og omfattende ladeanlegg i parkeringshuset her på Vulkan, men nå er det på tide med utskifting og modernisering av anlegget.

Dette medfører dessverre at nesten ingen av elbil-laderne fungerer i Vulkan p-hus for øyeblikket. Montering av nye ladere er i gang, men det tar fortsatt noe tid før alt er på plass. Vi håper at alt fungerer som det skal i løpet av februar.

Vi beklager ulempene dette medfører og jobber hardt med å få på plass et nytt anlegg så raskt som mulig.

Merk at de to hurtigladerne i P3 fortsatt fungerer, så disse kan brukes som normalt.